Månad: april 2010Fässingen

För ett år sedan invigdes Liv, Lust, Längtan på Borås museum. En basutställning som omfattar tiden från stenåldern till sekelskiftet …Museumsnytt

Den norska kulturpolitiskt inriktade tidskriften Museumsnytt inleder år 2010 med att problematisera sammanslagningar av konst- och kulturhistoriska museer i Norge. …