Månad: oktober 2011Nordisk museologi

Vårt digitala samhälle tycks vara en utmaning för museerna. För det första utmanar webbens allestädesnärvaro museernas fysiska utrymmen; för många …