Images

5

Den täta hängningen blev allt vanligare i Europa från 1600-talets mitt. Originalhängning i Galleria Doria Pamphilj, Rom.