Månad: augusti 2020

Skansen i tider av pandemier

Svaret ligger bland annat i skiftet från en liberal till en nyliberal syn på verksamheter som Skansen eller Svenska turistföreningen.  …