Alla litteraturartiklar

75 artiklar

Plats för alla på museet

Litteratur

Bredda mångfalden. En handbok om människor med funktionsnedsättning i museernas arbeteIdé: Diana ChafikRedaktör: Erika WermelingHandikappHistoriska Föreningen (2015) Sveriges museer arbetar …