UEForum #1 2017

10 artiklar

Utställningen blott ett fornminne

När Museiutredningen nu funderat klart ser vissa med oro på utvecklingen, där ämnet ”utställning” ska sorteras in under Riksantikvarieämbetet. Bättre vore att lägga ansvar för att utveckla utställningsmediet i ett eget museiverk, menar Ulla Arnell och Eva Persson, utställningsproducenter med lång erfarenhet från musei- och utställningsvärlden.

Revolution på museum

|

Kuba är ett land i förändring, med statligt internet och allt fler turister. USA och Kuba har inlett en diplomatisk islossning. På Havannas Museo de la Revolución, Revolutionsmuseet skildras revolutionen och det kubanska oberoendet från USA. Jonas Cullberg går på ett museum där tiden tycks stå stilla.

Beställarkompetens och fria aktörer

Näsa för nyheter, blick på samtiden och förmåga att pussla ihop en utställning – det är viktiga kompetenser för en utställningschef. Idag talar man även om inköpare och fria aktörer. Kommer utställningarna att bli mer varierade i framtiden, om vi får vassare inköpskompetens hos beställarna? Fredrik Söderling har talat med olika museer om utställningsprocessen. 

Bygga innehåll med utställningar

I en ny bok om processer kring forskning och utställningsarbete funderar idéhistoriker och utställningsproducent Mattias Bäckström på vilka mekanismer som behöver komma till tals när en utställning ska ta form. Han efterlyser ett ”forskningsseminarium för kritiska utställningsstudier” där forskare från olika discipliner kan mötas. Bodil Axelsson och Lars Bergwall har läst boken och finner den klargörande på en rad punkter.

Namn eller inte

Offren från tsunamikatastrofen i Thailand 2004 ska hedras med en minnesvård. Planerna presenteras i mars 2017. Förslaget har förändrats, från att vara utan namn, omfattande alla, till att låta namnen stå med. Gå tillbaka till ursprungsidén – en minnesvård för alla offer och överlevande, menar Kenneth Hermele.

Siffror som skaver

I januari 2017 kom museernas besökssiffror för 2016. ArkDes, Arkitektur och Designcentrum överraskade med att ligga på tredje plats av landets mest besökta centralmuseer, efter Skansen och Vasamuseet. Det väckte frågor. Hur går det till när museerna mäter sina besökare? UEForum har undersökt saken.

Reformation med ljus och mörker

2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser. I den lika gamla domkyrkan i Västerås presenteras utställningen Reformation pågår, med aktiviteter för skolklasser och presentation av dyrgripar. Plats för dialog och njutbart för ögat, konstaterar Martin Hedén och funderar vidare över vad som inte sägs.

Scenkonstmuseet gör entré

Scenkonstmuseet i Stockholm har slagit upp portarna till ett helt nytt museum för musik, teater och dans. UEForum har bett scenograf och regissör Ulla Kassius ge sina intryck från ett första besök. Imponerad och inspirerad, med vaken blick ser hon saker hon gillar, upptäcker sådant hon vill justera och ser fram emot att det kommer mer.