Månad: mars 2015Museernas utveckling 1965-1990

Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965-1990Olle NäsmanDoktorsavhandlig, Institutionen för kultur- och medievetenskap,Umeå universitet, 2014 Olle Näsman, museolog vid …