Om Utställningskritik

Utställningskritik är Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik.
I sex nummer per år granskas och bevakas utställningsverksamhet vid museer runtom i landet. Kunniga skribenter analyserar utställningar och debatterar aktuella frågor som rör utställningsmediet. Vi presenterar nyutkommen museilitteratur och ger internationella utblickar, i kortare recensioner och längre fördjupande essäer. Arkivet rymmer samtliga artiklar som publicerats sedan starten 2005 – en guldgruva för alla med intresse för museer och utställningsmediets utveckling.

Utställningskritik drivs av den ideella föreningen UtställningsEstetiskt Forum, som bildades av Eva Persson hösten 2005. Tidskriften ges ut med produktionsstöd från Kulturrådet och med hjälp av annonser och medlemsavgifter. Gå med i föreningen UtställningsEstetiskt Forum.

Utställningskritik samverkar på olika vis med aktörer inom branchen, mer information finns här.