Samverkan


Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum i samverkan

Riksförbundet Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum har tecknat en samverkansförklaring fram till våren 2021. De två föreningarna avser att utveckla formerna för samverkan kring:

  • Debatter, diskussioner och granskning av museiområdet, med särskilt fokus på museikvalitet och professionalitet.
  • Metodutveckling av formerna för den sakkunniga bevakningen av museerna och deras verksamhet.
  • Omvärldsbevakning av museer och utställningar.

Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara på och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 225 medlemmar representerar de stora delar av musei-Sverige. Organisationen visar på museisektorns betydelse för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för sina medlemmar i hela landet. De bevakar politiken, svarar på remisser och agerar som museisektorns samlade röst. 


Museumsnytt 

Museumsnytt är Norges enda facktidskrift inom museumssektorn. Det är redaktionellt oberoende och har publicerats sedan 1951. Utställningskritik samverkar med Museumsnytt genom annonsutbyte och delning av artiklar i social medier.


Danske museer

Tidningen Danske museer riktar sig till alla som vill hålla sig uppdaterad med den danska museivärlden. Tidningen behandlar konst, kultur och naturhistoriska museer över hela landet, och ämnena sträcker sig från kulturpolitik, undervisning, spridning och bevarande till forskning och det digitala fältet. Utställningskritik samverkar med Danske museer genom annonsutbyte och delning av artiklar i social medier.