Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum i samverkan

Riksförbundet Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum, vilka ger ut tidskriften Utställningskritik, har tecknat en samverkansförklaring fram till våren 2021.

Riksförbundet Sveriges Museer och UtställningsEstetiskt forum har tecknat en samverkansförklaring fram till våren 2021. De två föreningarna avser att utveckla formerna för samverkan kring:

  • Debatter, diskussioner och granskning av museiområdet, med särskilt fokus på museikvalitet och professionalitet.
  • Metodutveckling av formerna för den sakkunniga bevakningen av museerna och deras verksamhet.
  • Omvärldsbevakning av museer och utställningar.

– Vi tror verkligen på den här typen av samverkan, en fördjupad diskussion är något som kommer att gagna hela museisektorn. Det säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer.

– UEForum och den digitala tidskriften Utställningskritik bevakar utställningar och museisektorn sedan 15 år tillbaka. Vi är väldigt glada över denna samverkan, som kommer bidra till att utveckla och bredda vårt innehåll ämnesmässigt och öka spridningen geografiskt. Dessutom sitter vi på en guldgruva av utställningshistoria som indexeras just nu och snart kommer att tillgängliggöras. Det säger Liza Carlefred, ordförande för UtställningsEstetiskt forum.

Riksförbundet Sveriges Museer tar tillvara på och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 225 medlemmar representerar de stora delar av musei-Sverige. Organisationen visar på museisektorns betydelse för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för sina medlemmar i hela landet. De bevakar politiken, svarar på remisser och agerar som museisektorns samlade röst. 

Föreningen UtställningsEstetiskt Forum sätter museernas utställningar i fokus. UEForum ger ut den digitala tidskriften Utställningskritik 6 gånger per år. UEForum har ambitionen att utveckla utställningsestetiken och uppmuntra till kritiskt tänkande kring berättande utställningar. Föreningen ska vara ett rum för såväl konstnärer, formgivare och arkitekter som idéhistoriker, esteter, filosofer, konstvetare, museologer och kulturkritiker, samt givetvis museiarbetare och utställningsproducenter.