Att positionera museisektorn är viktigare än någonsin

Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer. Studio Emma Svensson.

Riksförbundet Sveriges Museer har startat upp igen efter semestern. Bland de museer som har haft öppet i sommar har juli varit en intensiv månad med “hemestrande” svenskar. Några vittnar om långt färre besök än en vanlig museisommar, några om många fler. Just nu samlar Sveriges Museer in medlemsmuseernas sommarstatistik. Men redan i maj svarade 100 museichefer på en enkät om effekterna av pandemin. Sveriges Museers kalkyl är ett tapp på en halv miljard kronor under 2020. Allt kan inte kompenseras av de åtgärder som hittills kommit för att stödja kulturen. Att positionera museisektorn är viktigare än någonsin.

Redan i februari när rapporten Museer under press presenterades larmade museichefer om svårigheterna med att driva en bra verksamhet då anslagen har urholkats under flera år. I rapporten från maj, Museer på marginalen, konstateras att corona-pandemins påverkan under 2020 slår hårt mot svenska museer vad gäller övriga intäkter. Detta riskerar att ge långsiktiga konsekvenser. 

– Vår uppskattning är en förlust på minst 500 miljoner för hela museisektorn i år. Det kommer att bli en urholkning av kompetens och museer som försvinner på sikt om inget görs. Det säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Rapporten Museer på marginalen visar bland annat: 

– Totalt har hälften av museerna hållit öppet under pandemin

– De flesta tillfälligt stängda museer öppnade åter i sommar

– 91 procent av museerna har haft intäktsbortfall

– 83 procent av museerna har ansträngd ekonomi

– Tre museer riskerar konkurs

– 96 procent av museerna har påverkad publikverksamhet

Flera museichefer uttrycker också stor oro för framtiden om kulturen prioriteras bort i en hårt ansträngd samhällsekonomi. De pekar på betydelsen av museerna som samhällsstabiliserande. Vikten av kultur visas även i grundlagens regeringsform, som fastställer att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. 

– Museernas roll som samhällsbärare kan inte nog betonas, säger Jeannette Gustafsdotter på Sveriges Museer. Kulturen får därför inte ställas mot andra tunga samhällsbärande sektorer. Det är viktigt att det offentliga ser att museiverksamheten är en viktig del av välfärden i ett demokratiskt samhälle.

Reflektion

Åsikten i texten är skribentens egen. Utställningskritik förbehåller sig rätten att korrigera text i efterhand vad gäller språkfel. Övriga rättelser läggs till som kommentar under artikel. 

Texten presenteras av Riksförbundet Sveriges Museer.