Utställningskritik #4, 2020

Johan Hegardt, docent i arkeologi och verksam som forskare på Institutionen för kultur och lärande/filosofi vid Södertörns högskola, bidrar i nummer 4 med texten Skansen i tider av pandemier. Bilden visar Oktorpsgården på Skansen. Foto: Pressbild Skansen /Jonathan Lundkvist.

Kära läsare av Utställningskritik!

Vi inleder hösten med temanumret ”Effekter av Corona – nutid och framtid”, i vilket vi publicerar texter från personer verksamma vid Sveriges museer och institutioner, samt från oberoende aktörer. Temat syftar inte endast till att diskutera konsekvenserna av en minst sagt påfrestande vår och sommar, utan även till att lyfta fram erfarenheter från en snabb omställning för landets museer. 

UEForum, föreningen som ger ut tidskriften Utställningskritik, är glada att annonsera ett samarbete med organisationen Sveriges Museer. Mer om formen för samarbetet finns att läsa på de följande sidorna.

I temanumret bidrar Sveriges Museers generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter med en reflektion kring museernas nuvarande situation. Den 7–8 september genomförs ett digitalt museimöte arrangerat av Sveriges Museer, Riksantikvarieämbetet och Gotlands Museum. Utställningskritik publicerar från mötet ett videosamtal med kulturminister Amanda Lind samt en sammanfattande rapport.

Coronaåret 2020 har påverkat museernas verksamhet på många sätt. Ändå har arbetet med att ta fram nya utställningar fortsatt. Pedagogen och författaren Pia Cederholm möter Marcel Rådström från Forum för levande historia för ett samtal (givetvis på distans) om att producera en ny utställning om Förintelsen under coronapandemin. 

Linda Lundberg och Jonas Hellberg från Länsmuseernas samarbetsråd varskor om länsmuseernas påfrestande ekonomiska situation, som under coronapandemin har förvärrats ytterligare. Men de förutspår även att vårens restriktioner kommer att medföra en ökad digital kompetens hos museernas medarbetare. 

Clara Åhlvik, utställningschef på Nobel Prize Museum, reflekterar i texten ”Museer kan göra skillnad” över hur olika museer förhåller sig till den rådande situationen. Vissa låtsas som ingenting hänt, medan andra genom sin expertis och insamling av berättelser belyser människans plats i krisens tid. 

Johan Hegardt, docent i arkeologi och verksam som forskare på Institutionen för kultur och lärande/filosofi vid Södertörns högskola, lyfter fram konsekvenserna av skiftet från en liberal till en nyliberal politik. I spåren av covid-19 påverkar nyliberalismen verksamheter som Skansen, vars grundläggande syfte är att bevara våra gemensamma kulturvärden. 

Idéhistorikern och kulturstrategen Klas Grinell reflekterar över hur OECD/ICOM-guiden ”Culture and Local Development” från 2019 i bästa fall kan komma att stärka kulturens position i en värld efter covid-19.  

Efter samtal med ett tjugotal utställningsansvariga på museer runtom i landet sammanfattar utställningsproducenten Amanda Creutzer i texten ”Utställningar och covid-19” sina tankar om de praktiska konsekvenserna av coronaviruset.

Senare i numret är vi glada över att kunna presentera vinnaren av 2020 års guldpris. 

Ta hand om er, och god läsning,

Susanne Fessé

Chefredaktör