Allt om Rapport

2 artiklar

Länsmuseernas kris är vår

Riksutställningar har nyligen låtit göra en undersökning om situationen på landets länsmuseer. Resultatet har blivit en rapport som borde mana till eftertanke, åtminstone för den som besitter vissa insikter i svensk museipolitik under de senaste decennierna. Det gör Eva Persson.