Allt om Medeltidsmuseet

4 artiklar

Medeltidsmuseets flytt engagerar

Medeltidsmuseet i Stockholm ska stängas och flyttas, ett beslut som väckt stor debatt. Riksdagen vill ha lokalerna till annat. Ärendet har hanterats av tjänstemän utan inblandning av några kulturhistoriska instanser. Stockholms politiker försökte hindra beslutet utan framgång. Jan Ohlin har tittat närmare på beslutsprocessen och reaktionerna.

Unika Medeltidsmuseet hotas av stängning

Medeltidsmuseet öppnade 1986 och är ett av Stockholms och Sveriges mest besökta museer med nästan 200 000 besökare per år. Den 5 november i år ska museet stänga enligt besked från Riksdagsförvaltningen, vilket upprört många.

Tidigare ledamoten i Skönhetsrådet Fredrik von Feilitzen var starkt engagerad i debatten inför museets tillblivelse 1980. Han talade vid två opinionsmöten på Strömparterren intill Medeltidsmuseet den 1 och 27 september 2023 och gav en målande beskrivning av platsens och museets historia.

Den nya sakligheten Utställningsåret 2010

De intressantaste utställningsexperimenten har under det gånga året – liksom tidigare år – ägt rum i provinsen. UEForum har sett fjorton nya genomarbetade basutställningar över hela landet, Stockholm inräknat. Och noterar en saklighetens estetik där monterns form, innehåll och position i rummet ägnas förnyat intresse.

Glest, rent och fräscht om Stockholms skitiga medeltid

Nere i marken under dagens storstadsvimmel ligger de tysta kvarlevorna från den tid som flytt. Vid utgrävningarna framför riksdagshuset för 30 år sedan fann man 55 meter stadsmur, 2 000 skor, 11 båtar och en kyrkogård med skelett från mer än 4 000 medeltidsmänniskor. Fynden från de allra äldsta delarna av Stockholm har gett upphov till ett museum, som dock under ett par år av byggarbeten har varit utlokaliserat. Först nu i vinter har Stockholms Medeltidsmuseum flyttat tillbaka till Helgeandsholmen.