Litteraturlista 081215

Litterturlista till Synpunkten 08:07 SVANESÅNG – och tingens revansch

Anneli Palmsköld, Textila tolkningar. Hängkläden, drättar, lister och takdukar, Nordiska museets förlag 2007
 
Marianne Larsson, Uniformella förhandlingar. Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008, Nordiska museets förlag 2008

Litteraturlista till Peter Aronssons artikel Utställningarnas frånvarande historia

Amundsen, Arne Bugge & Andreas Nyblom, (Eds.) (2008) National museums in a global world [Elektronisk resurs] : NaMu III : Department of culture studies and oriental languages, University of Oslo, Norway, 19-21 November 2007. Linköping University Electronic Press: Linköping.
 
Aronsson, Peter (2007) High Chaparral och friluftsmuseernas historiebruk, Friluftsmuseer, kulturarv och lärande. Fornvårdaren, 29, 111 s.
 
Aronsson, Peter (2008) Svenska historiebruk – nationellt och lokalt, KulturSverige 2009. Utvecklingstendenser på kulturområdet. Svante Beckman, (red.), Linköping.
 
Aronsson, Peter & Magdalena Hillström, (eds.) (2007) NaMu, Making National Museums Program. Setting the frames, 26-28 February, Norrköping, Sweden [Elektronisk resurs]. Linköping University Electronic Press: Linköping.
 
Aronsson, Peter & Andreas Nyblom, (eds.) (2008) Comparing: national museums, territories, nation-building and change. NaMu IV, Linköping University, Norrköping, Sweden 18-20 February 2008 : conference proceedings. Linköping University Electronic Press: Linköping.
 
Gustafsson Reinius, Lotten (2005) Förfärliga och begärliga föremål. Om tingens roller på Stockholmsutställningen 1897 och Etnografiska missionsutställningen 1907. Etnografiska museet: Stockholm.
 
Häggström, Anders (2000) Levda rum och beskrivna platser. Former för landskapsidentitet. Carlsson: Stockholm.
 
Strömberg, Per (2007) Upplevelseindustrins turistmiljöer. Visuella berättarstrategier i svenska turistanläggningar 1985-2005. Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet: Uppsala.