Willy Brandt Haus, Lübeck

UE-världen
Alla ni som reser utomlands – bidrag till allmänbildningern på utställningsområdet. Skriv till UEForum.se och berätta i ord och bild om intressanta utställningar utanför Sveriges gränser. 


Kanske är Lübeck enda staden i Europa (världen?) som kan ståta med personmuseer över tre nobelpristagare: Thomas Mann, Günter Grass och Willy Brandt.
Willy Brandt Haus är helt nyöppnat. Här bjuds gratis entré och utställningslokalen är fylld av vetgiriga besökare vid de olika stationerna.

Det är ett interaktivt museum där läs-texten bara är en form av information.
Och den fungerar. Med intresse iakttar jag hur publiken använder sig av utställningen. Här finns film, teveinspelningar, ljudupptagningar, frågepaneler och allt det senaste i utställningsteknik, allt i fungerande bruk. (Hur många gånger har man inte på utställningar konfronterats med teknik som lagt av!)

Det här är en utställning som innehållsligt berör, eftersom allt ligger nära i tiden. Publiken bär med sig egen kunskap och i mycket handlar det nog om att kolla upp vad man känner till av sin samtidshistoria. Ett historiskt stoff så nära inpå människors liv och vardag kan vara både lätt och svårt att formulera i en utställning. Här tycks man ha lyckats, publikengagemanget vittnar om det. Willy Brandt Haus i Lübeck är i flera avseenden värt ett besök.

Text och bild: Margareta Ekarv,
december 2007 – januari 2008

Margareta Ekarv är författare och debattör, medförfattare till den epokgörande  boken om utställningtexter, Smaka på orden (1992).
I sin debattext på länken Forum lovar hon att komma med en uppföljning av den boken.