Offside i Genève Global sport ämne för antropologin

UE-världen
Alla ni som reser utomlands – bidrag till allmänbildningern på utställningsområdet. Skriv till UEForum.se och berätta i ord och bild om intressanta utställningar utanför Sveriges gränser. 


Etnografiska museet i Genève presenterar en fotbollutställning med oväntat innehåll. HORS JEU (OFFSIDE) anser inte att fotbollen är ”ett opium för folket”, inte heller ett ”kraftfullt civilisatoriskt redskap”. I stället ser den sporten som ”en aktivitet, som rätt analyserad manar oss att ifrågasätta komplexiteten i den värld vi lever i”.

Schweiz var ett av värdländerna för EM i fotboll. Etnografiska museet i Genève tog tillfället i akt att betrakta fotbollen – vår tids främsta globala sport – ur ett antropologiskt perspektiv.

Utställningsgestaltning skall föra tankarna både till fotbollens vindlande bana över planen och publikens böljande rörelserna på läktaren. Innehållet tematiserar en rad dagsaktuella ämnen, där fotbollen speglar det globala samhället. 

Utställningen handlar således om sociala ojämlikheter, kändissamhället och människan som handelsvara; nationalism, nya religiösa rörelser och de enorma penningtransaktioner som numer tillhör spelet. Det handlar också om identitesskapande både på individuell och kollektiv nivå och männniskans förmåga att skapa och dela känslostormar.

Jaques Hainard är nu chef för Etnografiska museet i Genève. Dessförinnan verkade han i mer än 20 år på det etnografiska museet i grannstaden Neuchâtel, där han initierade en helt ny typ av utställningar Utgående från museets samlingar, postmodern teori och stor antropologisk och konsthistorisk kunskap vitaliserade han museet och gav det nya, provocerande uppgifter. Det avspeglar sig museets programförklaring, Principes d´exposition, som kan studeras på hemsidan.

Hainard tycks fortsätta att ha mer än ett finger med i utställningsproduktionerna trots att han nu är chef för ett betydligt större etnografiskt museum. Det förstår man tagit del av pressinformationen om Hors jeu på museets hemsida.

Hors Jeu (Offside) visas tom 26 april 2009

Översättning och sammanställning:
Eva Persson, 080617