Litteraturlista 090220

Litteraturlista till Synpunkten Vem älskar inte museer?

James Putman, Art and Artifact, The Museum as Medium Thames and Hudson, 2001
ISBN 0-500-23790-5

Guillaue Bijl Utställningskatalog för vandringsutställning 1996-1998
ISBN 90-72828-02-X

Mark Dion Utställningskatalog för internationell vandringsutställning till bl a Dunkers kulturhus i Helsingborg 2007, Archibooks
ISBN 978-2-9156-3954-4

Eva Persson, Utställningsform. I kroppen på en utställare 1967-1993 handlar bland annat om bildkonstnärers olika roller i sakutställningar.
Se t ex kapitlet Utställningen som konstverk

I den utmärkta engelska museitidningen Museum Practise (nr 31, hösten 2005) finns  en bilaga som handlar om hur museerna skall lära sig att arbeta med konstnärer som kuratorer och formgivare.