Med staden som utställning

Två gånger i veckan ger stadsguiden Peter Frisk visningar av förslaget till Nya Slussen, på plats vid Slussen i Stockholm.

Peter Frisk var från början byggnadssnickare. Under en tid av arbetslöshet studerade han historia och blev fängslad av Stockholms äldre bebyggelse och platser. Ur intresset växte pedagogiska vandringar fram, med guidning i historiska miljöer. Idag arbetar han på heltid med stadsvandringar, visningar och föreläsningar. 

Klockan 13.00 tisdagar och torsdagar samlar han grupper vid statyn av Karl XIV Johan intill Slussen. Denna gång har cirka trettio personer kommit, väl rustade i varma kläder.

Stadsguiden Peter Frisk visar förslaget för Slussens omdaning på plats.

Konungen pekar bestämt söderut mot Katarinahissen.
– Han anlände från Frankrike när det svenska hovet stod utan arvinge, påminner Peter Frisk.

Ursprungligen var statyn vänd in mot staden, så att det såg ut som om kungen kom till Stockholm söderifrån. Sedan vändes statyn, så det såg ut som att kungen skulle lämna staden, vilket stadens invånare inte var sena att skämta om, berättar Peter Frisk. Det är tänkt att statyn ska vändas igen i samband med ombyggnaden av Slussen.

Peter Frisk besökte utställningen om förslaget till Nya Slussen våren 2010. Som guide i Stockholm och arrangör av stadsvandringar i historiska miljöer var han förtrogen med hur det fungerar att visa en miljö på plats.

– När jag stod vid den stora modellen av Slussen på utställningen såg jag hur svårt det var för både personal och besökare att förstå och tolka förslaget. Då fick jag idén att visa planerna i verkligheten istället, säger han. 

Med bärkraftig röst ger han gruppen en föreläsning om Slussens historia. Platsen har skiftat karaktär genom åren för att tillgodose olika behov, förklarar han, och pekar längs kajen:
– Innan det fanns sluss var det stopp här. När båtar kom på Mälaren lastade med järn fick de lasta av. Järnet bars upp för vägning vid Järntorget, för att sedan lastas om till båtar på andra sidan näset för vidare transport, berättar han.

Med tiden såg man till att båtarna kunde ta sig vidare utan att lasta om. Peter Frisk beskriver slussarnas historia, så att vi som står där kan föreställa oss den ena slussen efter den andra på platsen.

Visningen går vidare genom Slussenområdet, med stopp för olika föreläsningar. Vid varje anhalt tar Peter Frisk fram bilder och visar: 
– Så här ser det ut idag, så kan det komma att bli i framtiden.

Nivåskillnader och lutningar, trafikflöden och gångvägar förtydligas.

Även detaljerna kring Slussen har sin historia. Räcken och belysning har förfallit idag, men Peter Frisk visar hur det sett ut och hur det fungerade när Slussen hölls i skick.

Det nya förslaget är tyvärr inte bra, konstaterar han.
– Det kommer varken att fungera för bussar, bilar eller andra. Inte heller är det genomtänkt ur andra aspekter, säger han, och visar hur man skulle kunna anlägga nya samlingsplatser med den befintliga Slussen som utgångspunkt.

När visningen är över applåderar gruppen entusiastiskt. I vanliga fall tar Peter Frisk betalt för sina stadsvandringar, men Slussenturen är alltid gratis, förklarar han. Flera deltagare vill betala i alla fall, som tack för en bra visning.


Nya Slussen
Det är tätt mellan ja och nej i Stadshuset inför beslut om Nya Slussen. Frågan klubbades i Stadsbyggnadsnämnden hösten 2011 med sju röster mot sex. Om oppositionen står samlad mot alliansen i Stadshuset kommer beslutet i december 2011 att drivas igenom med endast tre procents majoritet.


Text och foto: Jan Ohlin

Jan Ohlin är frilansande utställningsproducent och skribent och f n researchansvarig på UEForum.

Läs även Eva Perssons artikel om yttrandefrihet i UEForums förra nummer.