Äntligen vuxen!? En tonårshistoria

Äntligen vuxen!?
En vandringsutställning om, för & med ungdomar (179 s.)
Anna Hadders, Anne Rosengren
Regionmuseet Kristianstad (2011)


Redan år 2001 avslöjade projektledaren Anna Hadders i en tidningsintervju att hennes drömutställning skulle handla om svårigheterna med att bli vuxen. Drömmen kom att förverkligas – vernissagen för Äntligen vuxen!? hölls i Regionmuseet Kristianstad år 2009 och utställningen kom sedan att turnera under två års tid. Boken som beskriver detta består av två delar. Anna Hadders berättar om arbetsprocessen från ax till limpa och bjuder på såväl goda som mindre bra erfarenheter. Anne Rosengren, etnolog, ger i andra delen av boken en sammanfattande bild av ungdomskultur, stil och identitet ur ett historiskt perspektiv.

Regionmuseet Kristianstad ville utveckla en metod för hur museer på ett bättre sätt skulle kunna tillvarata ungdomars intressen, idéer och kunskap i samband med utställningsproduktioner. I arbetet med utställningen Äntligen vuxen!? knöt de därför en referensgrupp av ungdomar till projektet för att tillsammans skapa utställningen. Projektgruppen hade regelbundna mejlkonversationer och möten. Dessutom anordnades workshops, bland annat om hur man skriver utställningstext.

Kropp och identitet är utställningens huvudteman. Projektgruppen kom fram till att båda dessa teman möts i badrumsskåpen.
Kropp och identitet är utställningens huvudteman. Projektgruppen kom fram till att båda dessa teman möts i badrumsskåpen.

Själva utställningen belyser bland annat utseende, stilar och musikens betydelse både nu och då – en slags tonårshistorisk utställning med tonårsföremål från olika tider. En tanke var att den skulle kunna fungera som en brygga mellan ungdomar och vuxna. Utställningen belyser också mer existentiella frågor. När blir egentligen en människa vuxen?

Den undersökning som utgör bokens andra del färdigställdes år 2007 för att fungera som underlag till utställningen. Den innehåller begreppsdefinitioner och en matig beskrivning av ungdomsstilar kopplade till populärmusik från tidigt 1900-tal till våra dagar.

”Om du fick välja ett föremål som skulle representera din tonårstid – vilket föremål skulle det vara?”
”Om du fick välja ett föremål som skulle representera din tonårstid – vilket föremål skulle det vara?”

Äntligen vuxen!? är rikt illustrerad. Texterna, alla bilder, pratbubblor och starka färger gör boken till en förlängning av utställningen. Hadders beskriver generöst hur projektgruppen löste finansieringen, hittade deltagare, vad som sedan fungerade och inte fungerade i samarbetet med ungdomarna i referensgruppen – med mera. Hennes beskrivning varvas med ungdomarnas citat och texter. De övriga i projektgruppen befinner sig något mer i bakgrunden av beskrivningen, och de frågor som stannade hos mig efter läsningen rörde framför allt utställningsform och teknik. Hur fick de ihop utställningen med så många viljor? Inte minst då det var en vandringsutställning med tillhörande funktionskrav. Dessutom var den fylld av teknik. Allt detta nämns, men i korta ordalag.

Jag hade gärna läst mer.

Äntligen vuxen!? är ett dokument över både en unik vandringsutställning och en speciell arbetsprocess. Den kommer säkerligen att vara användbar för personer som funderar på att initiera liknande projekt.

Text: Ingrid Miljand
Foto: Jerker Andersson
Ingrid Miljand är redaktionsassistent på UEForum och antikvarie
vid Sveriges Fängelsemuseum.

Boken Äntligen vuxen!? kan beställas gratis från Anna Hadders.