En kvinnas verk

Om vi vill att utställningarna ska bli bättre och bättre så måste vi diskutera utställningarnas form – deras estetik. Ur detta enkla konstaterande föddes UtställningsEstetiskt Forum år 2005. Det var då Eva Persson gjorde verklighet av sin vision om en plats där utställningar på allvar granskas, analyseras och debatteras. Att denna plats blev en nättidskrift är symptomatiskt – mediet måste fångas i flykten – men också utmärkande för Eva Persson själv, som för länge sedan insåg att museerna måste följa med sin tid för att kunna fånga den tid som flyr.

Sedan dess har UEForum publicerat hundratals artiklar som tillsammans mutar in ett eget område för kulturkritik. Ingen annanstans i Sverige förs ett lika livligt samtal om detta ämne som angår så många. De kultur- och naturhistoriska museernas utställningar är ofta välbesökta och uppskattade, men utställningsformen behöver utvecklas i takt med att omvärlden gör det. UEForum vill sporra den utvecklingen genom att bereda plats för det en kunnig och kritisk besökare kan uppfatta med sina sinnen och därefter formulera i ord.

Om det inte varit för den envisa Eva Persson så hade nog ingen vågat drömma om ett forum för utställningsestetik, än mindre sätta idén i verket. Men hon gjorde det. Att det blev just hon hänger samman med en serie lyckliga omständigheter. För det första ett helt liv i utställningarnas tjänst, med en ackumulerad erfarenhetsbank som alla museimän kan avundas henne. För det andra ett tätt och brett nätverk av kontakter: vänner, bekanta, medarbetare, studenter, experter och skribenter inom snart sagt varje specialområde. Och för det tredje en okuvlig vilja att förbättra genom att analysera, att utveckla genom att granska, att gå till botten med utställningarnas osynliga kärna för att där hitta det som bär. 

UtställningsEstetiskt Forum tar nu klivet ut från Eva Perssons egen skrivbordskant. Linköpings universitet har erkänt hennes betydelse genom ett hedersdoktorat; vi i redaktionen hedrar henne genom att skänka henne något som påminner om pensionärens frihet. Därför bildar vi en förening som ska fortsätta att vårda och odla, främja och utveckla utställningsestetiken i Eva Perssons anda. Denna förening kommer att stå öppen för dig som vill vika ett hörn av ditt engagemang åt det som engagerar oss, nämligen riktigt bra utställningar (och alla utställningar som skulle kunna bli det). 

Vi återkommer med mer information om hur du kan bli medlem. Tills dess får du gärna höra av dig, till exempel via en kommentar på vår facebooksida. I gengäld lovar vi att hålla diskussionen brinnande under lång tid framöver!

Text: Pia Cederholm
Pia Cederholm är chefredaktör på UEForum.