Utställningsteknik och samtidskonst

Guidebok för utställningsteknik
Red. Mathias Strömer
Riksutställningar 2013

Konsten att ställa ut samtidskonsten
En guidebok
Red. Marie Feldtman
Riksutställningar 2014


Det har blivit en hel serie, Riksutställningars guideböcker som täcker in allt fler aspekter av arbetet med utställningsproduktioner. Böckerna är små och enhetliga med en fin balans av checklistor, tips och kortare resonemang. Ingrid Miljand har läst guidebok nummer 4 och 5.

Riksutställningars fjärde guidebok handlar om utställningsteknik. Innehållet är strukturerat ungefär som en arbetsprocess. Den inleds med råd inför val av formgivare och via ämnen som material, bildbehandling och ljus avslutas den med ett formulär för lokalinventering. De många bilderna från utställningar exemplifierar och tydliggör. Det finns också en illustrerad fallstudie av Anna Svenssons installation ”Känslan”, producerad för Riksutställningars Resan fram och tillbaka. Vi får inte veta något om ”Känslans” mjuka värden, vad den representerar, vad konstnären har inspirerats av eller vad hon vill att besökaren ska uppleva men desto mer om hållfasthet, konstruktion och fysisk tillgänglighet.

Installationen ”Känslan” ingick i utställningen Resan fram och tillbaka. Foto: Mikael Höglund
Installationen ”Känslan” ingick i utställningen Resan fram och tillbaka. Foto: Mikael Höglund

Målgruppen är personer som redan arbetar praktiskt med utställningar och behöver kunskaper och inspiration om mobila rum och vandringsutställningar. Den som dagligen arbetar med utställningar är möjligen överkvalificerad. Bäst behållning får nog du som gör utställningar ibland. Själv arbetar jag som antikvarie vid ett mindre museum och kommer våra utställningsproduktioner nära då vi producerar och installerar det mesta i egen regi. Med ojämna mellanrum kan jag till exempel få ansvar för att installera utställningens eventuella medieproduktioner, ett kunskapsområde som jag i ärlighetens namn knappast underhåller mellan projekten. ”Helvete, hur gjorde jag nu igen?” Nu, och förhoppningsvis några år framöver, kan jag slå upp kapitlet ”Medieteknik” på sida 31 och påminnas om att jag lägger programgenvägarna i ”Autostart” och att det är BIOS-läget jag ställer in för att datorn ska starta när strömmen till utställningen slås på. Ja just ja, tack för det.

När styrelsen för Sveriges Konstföreningar beslutat att fokusera verksamheten mot samtidskonst kontaktades Riksutställningar, som tillsammans med studieförbundet Sensus och Länskultur Gävleborg nu utarbetar en ettårig utbildning i samtidskonst och arrangörskap för konstföreningsledare. De fyra aktörerna önskar att guideboken Konsten att ställa ut samtidskonsten ska ge råd, inspiration och kraft till de mindre utställningsarrangörerna. Den här guideboken är något av en antologi med en handfull skribenter som delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner. De arbetar som utställningstekniker, konstnärer, gallerister, kuratorer och konstvetare – inte sällan på ”dubbla stolar”. Håkan Nilsson, professor i konsthistoria (med mera) inleder med att reda ut begreppet samtidskonst, som inte ska förväxlas med samtida konst. ”Svaret på frågan låter sig bara besvaras med en mängd olika, ombytliga och ibland motstridiga praktiker.” Pontus Raud, konstnär, fortsätter i nästa kapitel: ”Konsters värdegrunder är mer komplexa än någonsin och befinner sig just nu i stor förändring. Inte nog med att allting i vår föreställningsvärld kan utropas till konst, alla aktörer har även olika åsikter om dess värde.”

Även här är artiklarna illustrerade och ändar i checklistor där skribenten sammanfattar sina bästa råd, alternativt formulerar ett antal frågor för läsaren att besvara. Guideboken om samtidskonst avslutas med Sensus-representanten Kerstin Seléns råd om och förklaring av nödvändigheten med en projektbeskrivning och en utvärdering.

"I'm sorry!", Centralgalleriet Gävle 2013. Utställningen gestaltade att konstnären Karin Jonsson inte hade råd att genomföra en planerad utställning. De bidrag hon sökt hade inte beviljats. Efter en dialog skapade hon tillsammans med galleristen ett tomt rum med en stängd dörr, genom vilken ljudet av hennes gråt hördes."
Foto: Johan Ågren
”I’m sorry!”, Centralgalleriet Gävle 2013. Utställningen gestaltade att konstnären Karin Jonsson inte hade råd att genomföra en planerad utställning. De bidrag hon sökt hade inte beviljats. Efter en dialog skapade hon tillsammans med galleristen ett tomt rum med en stängd dörr, genom vilken ljudet av hennes gråt hördes.”
Foto: Johan Ågren

Konsten att ställa ut samtidskonsten sammanfattar väl utställandets komplexitet, den ständiga balansen mellan hårda och mjuka värden. Å ena sidan säkerhet, ekonomi, frakt, teknik och marknadsföring. Å andra sidan gestaltning, tankar om hur man ska förmedla konstnärens intentioner och inte minst besvara frågan: vad gör detta till samtidskonst? De mer fördjupande bidragen, som tar en med in bakom kulisserna, är guidebokens styrka. Lite mer fyrkantiga tips som ”identifiera målgruppen!” och ”håll presskonferens!” i all ära, de kan vara nog så viktiga för den som står i startgroparna. Men mest behållning ger de texter som berättar om hur skribenten i fråga hanterat specifika utställningssituationer.

Guideböckerna finns som vanligt att beställa från Riksutställningars hemsida.

Text: Ingrid Miljand
IM är UEForums redaktionsassistent samt antikvarie vid Sveriges Fängelsemuseum.

Barn <3 kommunikation
Kommunikation och marknadsföring för utställningar