Museum Horizon till holländare

Det internationella museipriset Museum horizon från Hans Mannebys minnesfond delas ut årligen – och sedan 2013 sker det i anslutning till Bok & Bibliotek i Göteborg. Årets pristagare blev Roeland Paardekooper från Nederländerna.

Presidenten för Hans Mannebys minnesfond, Bertil Falck, delade ut priset till Roeland Paardekooper under bokmässans sista dag.

Hans Manneby var ordförande för den svenska ICOM-avdelningen och intensivt verksam inom utställningsvärlden när han alldeles för tidigt gick bort 2008. Då inrättades Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling och det årliga priset Museum horizon med den uttalade föresatsen att bygga vidare på Mannebys insatser för att stärka internationell samverkan mellan museer. Fonden gör det genom att identifiera och uppmärksamma individer som i både sin profession och som personer står upp för betydelsen av att verka i en internationell museikontext genom att konkret göra verklighet av sina tankar och idéer.

Museum horizon är unikt i sitt slag och ges till en person som inspirerats av och inspirerar andra till internationellt och lokalt samarbete. Det ska vara en person som samarbetar med eller är anställd inom museisektorn och det kan vara någon som lever och verkar var som helst i världen. Avgörande är engagemanget för en innovativ museiutveckling med förankring i det nutida samhället.

Det förflutna är av största vikt för oss som lever nu och därför måste dagens besökare få komma i närkontakt med historien, anser Roeland Paardekooper som driver arkeologiprojektet EXARC.

Listan över tidigare pristagare ger en mångfacetterad bild av museernas möjligheter och utmaningar i vår tid.
2009: Paul Msemwa, Museum and House of Culture, Dar es Salaam, Tanzania
2010: Teresa Morales, Uníon de los museos comunitarios, Oaxaca, Mexico
2011: Elizabeth Cordova La’O, Museo Sang Bata Sa Negros, Filippinerna
2012: Stephen Inglis, Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute, Oujé-Bougoumou, Kanada
2013: Suad Amiry, Riwaq Centre for Architectural Conservation, Ramallah, Palestina
2014: Giane Vargas Escobar, Museu Comunitário Treze de Maio, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasilien

2015 års pristagare, Dr Roeland Paardekooper från Nederländerna, tog emot priset vid en ceremoni på årets bokmässa. Han uppmärksammas för sitt internationella arbete med att skapa kontakter och samarbeten mellan arkeologiska friluftsmuseer världen över och för sitt engagemang att professionalisera den experimenterande arkeologin. I samband med besöket i Göteborg höll Paardekooper också en presentation av sin verksamhet på Arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling har fem ledamöter: Bertil Falck, ordförande (Göteborg), Elisabet Olofsson, sekreterare (Stockholm), Inkyung Chang (Iron Museum, Sydkorea), Elina Nygárd (Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk) och Anita Larsson Modin, Fiskebäckskil.

Text: Anita Larsson Modin
ALM är styrelseledamot i Hans Mannebys minnesfond.
Foto från prisutdelningen: Elisabet Olofsson

Information om fondens statuter och verksamhet finns här.
Tips och förslag på kommande pristagare kan lämnas till info@museumhorizon.se

Om förra årets pristagare