Månad: oktober 2017Med lapp om halsen

Med lapp om halsen – De finska krigsbarnens långa resa Norrköpings Stadsmuseum i samarbete med Norrköpings stadsarkiv, 170930–180429 Norrköpings stadsmuseum visar en utställning …Grävandets magi

ArkeoteketHistoriska museet, Stockholm, öppnades 170930 Projektledning och form: Susanna ZidénProduktionsledning och form: Pernilla TenjeFormkoncept och 3Dproduktion: Expology, Kåre Möller, Helene Nilsson …Möbelmästare i retrospektiv

HI-gruppen. Hantverk i plaståldern Arkitektur- och Designcentrum/ArkDes, Stockholm, 170913–171119 Intendent och sakkunnig: Johan ÖrnProjektledare: Lena LanderbergUtställningsformgivare: TAF ArkitektkontorGrafisk form: Johannes Molin …