Alla artiklar av Ewa Wadell

Ewa Wadell har en fil.mag. i konstvetenskap och estetik. (2018)

25 artiklar

Möbelmästare i retrospektiv

ArkDes i Stockholm visar en utställning om HI-gruppen, som försökte utmana 60-talets danska övertag i möbeldesign och hantverk. Tankeväckande och före sin tid, menar Ewa Wadell, som även funderar över hur utställningens form och konstruktion står i relation till innehållet.

Bakom maktens papperskulisser

Vi lever i en värld där pengar, böcker och tidningar tillverkade av papper tycks vara på tillbakagång samtidigt som papperet i sig nästan blivit synonymt med det värdelösa. Just då kommer oväntat en renässans för papperet som till och med låter renässansen återfödas i pappersform. Ewa Wadell förundras över de illusioner det tunna papperet kan skapa – och dölja.

Stockholm blir du sköna nya Blockholm

Blockholm. Den fantastiska staden, vårens stora utställning på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm, sammanfogar dataspel med verklighet i en lekfull strävan efter att visualisera såväl bygg- och stadsplaneringsprocessen för allmänheten, som dataspelet Minecrafts intrikata värld för den oinvigde. Ewa Wadell gick dit för att bekanta sig med kubens möjligheter.

Läsande spöken på slottet

Det finns många bra svenska barnboksförfattare att bygga en utställning kring. Gunilla Bergströms Alfons Åberg brukar dyka upp, Barbro Lindgrens alla härliga figurer vill man gärna se, Lennart Hellsing har visats på Kulturhuset. När nu Livrustkammaren satsar på Spöket Laban är det ett val som har sina skäl. Ewa Wadell reder ut begreppen.

Hemma hos de framgångsrika och förföljda

För att slå hål på historiskt envisa myter öppnade nyligen Judiska museet i Stockholm utställningen En svensk framgångssaga … Ewa Wadell har besökt en utställning med en förhöjd nivå av angelägenhet i en tid då antisemitiska vindar tycks blåsa upp och systermuseet i Bryssel utsatts för attentat med dödlig utgång.

Att dansa med bronsåldersfigurer

Den gångna sommarens största satsning på Österlens museum i Simrishamn måste vara utställningen Petroglyfiskt – virtuella upplevelser kring hällristningar. Med hjälp av dataprojektioner, full body motion capture, digitala pennor och pekskärmar bjuds besökaren in att interagera med en svunnen tid. Genom att relatera till dagens symbolvärld vill man få besökaren att fundera över hällristningens betydelse och innebörd. Ewa Wadell återvände till bronsåldern på Österlen.

Ett järnrikt och dramatiskt verk

När det övergivna och K-märkta järnverket i Avesta varsamt började renoveras under 1980-talet var uppdraget att, utan att förstöra byggnadens karaktär, skapa en plats för en interaktiv historieskrivning av järnets framställning. Ewa Wadell har varit i Avesta för att se hur man gjort för att levandegöra en gammal miljö för unga besökare. 

Rörelser att känna och höra

Trots att svenskar gärna ser sig själva som ett naturälskande folk med sunda ideal och en levande idrottsrörelse så är idrottandet i landet, historiskt sett, inte särskilt gammalt. Den folkrörelse som idrott ofta tycks vara, är en satsning som startade med nykterhetsrörelsen för knappt hundra år sedan. Det tog dessutom relativt lång tid innan den slog igenom i landet eftersom den möttes av skepsis. Ewa Wadell gav sig i kast med idrottens korta men rörliga kulturhistoria.