Alla artiklar i UEForum #5 2014

14 artiklar

Röster från ålderns gråa höst

Ålderstigna människor har förstås alltid funnits men aldrig tidigare har så många levt så länge och blivit så gamla. För de flesta av oss väntar i slutet av livet en annan och skröpligare tillvaro, kanske också en stor ensamhet. Katrin Friberg har blickat ett antal decennier fram i tiden med hjälp av en utställning på Nordiska museet.

Sårad ängel blir ord och form

Att kunna beröras av konstupplevelser är vanligen ett privilegium för seende. För att ändra på det måste man göra konstupplevelsen berörbar eller hörbar. Axel Andersson utvärderar ett försök att ställa ut konst för synskadade och göra sensoriska översättningar för alla.