Bra samtal på Bokmässan

Forum för levande historia åkte till Bokmässan med föresats att skapa samtal under temat respekt och kom hem nöjda. En genomtänkt monter, förolämpningar och framträdanden blev utgångspunkt för många bra samtal. Efter att ha mött tusentals besökare ser vi att olika typer av verksamheter spelar en viktig roll i att skapa förutsättningar för sådana samtal, skriver Johan Rahm.

En förolämpning, ett samtal och ett armband. Det var några av de möjliga utgångarna för våra besökare på Bokmässan. För hur skapar man en mötesplats som känns viktig för en bred målgrupp när man vill visa upp så mycket? Forum för levande historia är en utställningsproducent, men också just ett forum, en kunskapsbank, en resurs för lärare och mycket mer. 

När vi bestämde oss för att gå in i ett samarbete med Bokmässan under temat respekt var det just för att nå nya målgrupper och att visa upp hur de olika delarna av vår verksamhet samverkar och hur olika infallsvinklar kan ge nya perspektiv till det kunskapsbaserade samtalet. 

Ett halvår innan Bokmässan startade vi satsningen ”Prata rasism”. Den bärande tesen var att vi behöver mer av kunskapsbaserade samtal om rasism och att vi genom vår bredd av verksamhet kunde spela en viktig roll i att skapa förutsättningar för sådana samtal. Bokmässan erbjöd en plattform som verkligen kunde ge oss genomslag för denna idé.

Det är sällan vi får möjligheten att visa upp hela bredden i vår verksamhet på en och samma plats. På Bokmässan kunde vi göra det och vi lärde oss också att se kopplingarna tydligare själva. 

I ena hörnet av vår monter fungerade en utställning som en samtalsstartare. Genom att låta besökare bli förolämpade av fördomstestet i vår kompakta digitala utställning Stämplad satt samtal igång. För vem blir inte intresserad av att veta mer när man fått information om att man kan uppfattas som dryg och rasistisk? De samtalen ledde i sin tur vidare till diskussioner om varför kunskapsbaserade samtal är viktiga när man vill arbeta mot rasism eller hur forskningsläget inom rasismfältet ser ut.

I andra hörnet av vår monter fick besökaren välja ett favoritcitat om mänskliga rättigheter. Citatet blev sedan till ett armband som startade samtal över hela bokmässeområdet. Och samtidigt fick vi möjligheten att prata om vår utställning ”Alla människor” där mellanstadieelever får workshoppa kring mänskliga rättigheter och från vilken citatmaskinen var lånad.

Samarbetet med Bokmässan gav oss också möjligheten att arrangera en av de officiella samtalsscenerna, ”Respektscenen”. Under Bokmässans fyra dagar arrangerade vi runt tio samtal per dag och dessa samtal fungerade som ett nav i vår närvaro på Bokmässan. Under samtalstitlar som ”Hur mycket intolerans tål vi?”, ”Konspirationsteorier för världsherravälde” och ”Smygrasismen vi sväljer” samtalade kända och okända, forskare och aktivister, internationella och svenska gäster. Samtalen gav oss en möjlighet att möta för oss nya målgrupper och människor som aldrig tidigare varit i kontakt med oss. 

Vår tes när vi skapade satsningen Prata rasism var att samhället både behöver och mår bra av mer kunskapsbaserade samtal om rasism, särskilt i en tid då ”fake news” blivit ett begrepp och konspirationsteorier lätt får fäste. Efter att ha mött tusentals besökare under Bokmässan står vi ännu tryggare i att sådana samtal verkligen behövs och att flera olika typer av verksamheter, som utställningar, pedagogiska material och forskningsöversikter, alla spelar sin viktiga roll i att skapa förutsättningar för sådana samtal.

avatar

Text: Johan Rahm

JR är kommunikationschef på Forum för levande historia