Ledare, Utställningskritik #5 2019

Utställningkritik #5 2019

Verk från Snösätra. Yash 2014. Fotografi tillhör texten “Den suburbana konsthallen Snösätra Hall of Fame” av Jacob Kimvall i Utställningskritik nr 5 2019. Foto: Jacob Kimvall.

Kära läsare av Utställningskritik,

vad innefattas i definitionen av ett museum? Vid ICOM:s (International Council of Museums) generalkonferens i Kyoto i september 2019 skulle en omröstning för beslut om ny museidefinition ha ägt rum. Förslaget har dock varit omdiskuterat i en del nationella kommittéer och efter en omröstning i kongressen blev resultatet att man skjuter beslutet till en ny omröstning under ICOM:s nästa generalkonferens, i Paris i juli 2020. Vill du göra din röst hörd i frågan? På Utställningskritiks Facebook sida har definitionen diskuterats i en tråd och där vi bjuder vi in er läsare av Utställningskritik till fortsatt diskussion. 

Hur kan en utställning i sig verka som kunskapsbas, pedagog och inspiratör för besökare? I det här numret kan ni ta del av ett urval reflektioner över och recensioner av utställningsmediet: Eva Persson besöker utställningarna Sörmländska minnenTack för din ansökan och Historiska ögonblick på nybyggda Sörmlands museum. Ulla Arnell, Helena Danielsson och Agneta Sommansson besöker Villa Curiosa på Nationalmuseum och frågar sig vad som kan göra skillnad för barn i mötet med kultur. Linda Bergman absorberas av utställningen Gastar, Generaler och Gudinnor på Dansmuseet i StockholmJakob Kimvall skriver om Snösätra som plats för legal gatukonst och graffiti. Maria Backman besöker Siljansfors skogsmuseum och reflekterar över skogsmuseer i en större kontext. Irène Karlbom Häll träder in i John Bauers värld i utställningen Följa John på Jönköpings länsmuseum. Carin Kallenberg och Björn Ehrlemark behandlar utställningens rum och dess arkitektoniska element i texten Utställningens rum som utställningens ram. Och under vinjetten ”Riktiga utställningar” kan ni höra Pia Cederholm och Irène Karlbom Häll recensera vandringsutställningen Robots på Tekniska museet.

Önskar er en god läsning!

Susanne Fessé

Chefredaktör Utställningskritik