Ledare, Utställningskritik #6 2019

Utställningskritik #6 2019

Installationsbild av utställningen Arktis – Medan isen smälter, på Nordiska museet, vilken recenseras i texten Nattklubbsfeeling då Arktis is är i fokus, av Ashik Zaman. Foto: Hendrik Zeitler/Nordiska museet.

Kära läsare av Utställningskritik,

Inför slutet av år 2019 ser jag tillbaka på alla de recensioner, debattinlägg, reportage, essäer, och reflektioner som publicerats i Utställningskritik. Jag ser med respekt på all kunskap kring och vilja att förmedla och utveckla utställningsmediet som skribenter och yrkesverksamma inom fältet bidrar med till tidskriften. Utställningskritik har en styrka i sin digitala form vad gäller distribution. Texter sprids till tusentals läsare genom sociala medier och nyhetsbrev, och jag vill fortsatt uppmana er läsare att dela intressanta artiklar i era respektive digitala nätverk. Tillsammans, genom att dela texter bidrar vi till en diskussion och vidareutveckling av utställningsmediet i Sverige, vilket gagnar alla som arbetar med utställningar och i förlängningen alla besökare. 

I nr 6 av Utställningskritik 2019 recenserar Ashik Zaman med texten Nattklubbsfeeling då Arktis is är i fokus, Nordiska museets storsatsning Arktis – Medan isen smälter i vilken isberg, projektioner, forskningsbaserade texter, mytologiska historier och artefakter manar till eftertanke i en föränderlig värld. Vidare publicerar Emilia Ström en text utifrån sin praktik som amanuens vid arkiv och bibliotek på Nationalmuseum; En skönhetsvärld för öga, känsla och förstånd – Richard Berghs samlingspresentationer på Nationalmuseum 1915–1919 i teori och praktik, Tove Alderin medverkar med texten  Reflektion över utställningsmediets utveckling i vilken hon driver tanken om utställningen som ett scenkonstnärligt format, Hanna Sjöberg skriver i texten Minnesmärket för kommunismens offer i Tallinn om sitt besök vid minnesmärket i Estland, Jonas Cullberg beskriver i texten Digitalt historieäventyr hos Venedigs granne sitt besök i en sovstad till Venedig där det nybyggda museet M9 stoltserar med nya digitala utställningsformat, Jane Karlsson recenserar den permanenta utställningen på Biotopia i Uppsala med ett barnperspektiv i texten Natur på säkert avstånd. Ni får till sist följa med när Amanda Creutzer besöker utställningen Human Nature i Göteborg vilken hon recenserar i texten Naturen v/s människan i otydlig skrud. 

Önskar er en god läsning, god jul och ett gott nytt år!

Susanne Fessé

Chefredaktör Utställningskritik