Utställningskritik #5 2020, Litteratur

Boktips

Den ouställda sexualiteten – liten praktika för museers förändringsarbete av av Pia Laskar, utgiven av Statens historiska museer.

Den outställda sexualiteten – Liten praktika för museers förändringsarbete är en kritisk och idérik bok som genom reflektioner och praktiska tips visar hur museer kan undvika en fragmentarisk historieskrivning. Boken är tänkt att läsas både av allmänheten och av grupper som arbetar professionellt med museiverksamhet. 

Författaren, genusvetaren Pia Laskar, skriver i inledningstexten till boken: ”Syftet med denna praktika är att bistå med erfarenheter och kunskap för att undvika att (åter)skapa missvisande och partiska utställningar och berättelser på museerna.”

Genom olika modeller och diskussionsunderlag presenterar Laskar faktiska metoder som museer kan diskutera och arbeta efter i syfte att skapa mer inkluderande museer. I kapitel 2, ”Modeller för inkludering”, resonerar Laskar kring fyra modeller som kan användas för att diskutera museers inriktning. Modellerna kan också fungera som en checklista vid produktion och beställning av en faktisk utställning. De ska även kunna användas av såväl guider och värdar som vid pedagogisk planering.

Praktikan utgår ifrån projektet ”Unstraight research i museer” som pågick från februari 2016 till december 2018 och finansierades av Statens kulturråd. Initiativtagare till projektet var Anna Mazetti Nissen från det nätbaserade aktivistmuseet The Unstraight Museum (TUM) i samarbete med Livrustkammaren och Historiska museet. Projektet fokuserar till stor del på metoder för att förändra basutställningar. 

Susanne Fessé

S.F är chefredaktör på Utställningskritik och curator.

Litteratur

Åsikten i texten är skribentens egen. Utställningskritik förbehåller sig rätten att korrigera text i efterhand vad gäller språkfel. Övriga rättelser läggs till som kommentar under artikel. 

Den ouställda sexualiteten – liten praktika för museers förändringsarbete av av Pia Laskar, utgiven av Statens historiska museer.

Boken Den outställda sexualiteten – liten praktika för museers förändringsarbete kan läsas här.