Samtalet ”Utställningar behöver kritik” vid Vårmötet 2021

Under Vårmötet, som ägde rum 27–29 april 2021, arrangerade Utställningskritik/UtställningsEstetiskt Forum panelsamtalet ”Utställningar behöver kritik”. De medverkande i samtalet var Utställningskritiks chefredaktör Susanne Fessé, Svenska Dagbladets utställningskritiker Eva Bäckstedt och Göteborgs stads utvecklingsledare Klas Grinell. Moderator var Patrik Steorn från Göteborgs konstmuseum/UtställningsEstetiskt Forum.

Sveriges museer rapporterade närmare 20 miljoner fysiska besök under 2019 och minst 216 miljoner digitala museibesök under 2020. Mediernas bevakning av detta omfattande kulturområde är dock fortfarande blygsam. Syftet med Utställningskritiks panelsamtal var att uppmärksamma behovet av en etablerad museirapportering och en initierad utställningskritik.

Samtalet kretsade kring frågor som: Hur ser läget ut idag vad gäller kritik av utställningar vid landets museer? Hur kommer det sig att det är så pass lite bevakning i dagspress av så kallade sakutställningar? Varför behöver utställningar få kritik – räcker det inte med publikreaktioner/publikundersökningar? Hur kan vi stimulera bevakningen av museer av olika sorter och storlekar runtom landet?

Klas Grinell tog i samtalet bland annat upp kritiken som ett folkbildande offentligt samtal som  behandlar vad vi har sett i en utställning, vad vi kan förstå och hur utställningar kan bidra till samhället i stort. Vidare talade Grinell om hur utställningskritiken kan beskriva formen, ljudet, ljuset och andra faktorer som vi inte lägger märke till, men som likväl utgör centrala delar i en utställning och i förmedling av kunskap. Vi behöver enligt Grinell utveckla ett språk för att utveckla den här typen av kritik.

Eva Bäckstedt tog bland annat upp problemet med att det idag inte finns någon kritikerkår för sakutställningar. Redaktörerna på dagspressen vet enligt Bäckstedt inte vem de ska anlita för utställningskritik, då ingen kan ha kompetens i alla specialområden som behandlas på museer. Gemensamt för museer är dock att de är folkbildande och därtill omfattas av akademins tredje uppgift, det vill säga att föra ut kunskap och forskning till allmänheten. Bäckstedt menade att detta var utgångspunkten för hennes arbete som kritiker. 

Susanne Fessé framhöll vikten av att öka medlen till de plattformar som publicerar utställningskritik. Texter om utställningsmediet gynnar utvecklingen av utställningsestetiken på landets museer, förser museerna med ny kunskap och förbättrar museiupplevelsen för besökaren. Fessé framhöll även vikten av att lyfta fram små museer och experimentella utställningsmetoder som motverkar likriktning och kan stimulera utställningens språk.

Stöd Utställningskritik!

Om du uppskattar tidskriften och vill stödja vår fortsatta utgivning, bidra gärna med en gåva. Swish: 1233647708 eller använd QR-koden.