I ett köpcentrum når vi fler och nya målgrupper

Gundela Pettersson, avdelningschef för publik verksamhet vid Naturhistoriska riksmuseet, inkommer med replik på Thérèse Touderts recension av Naturhistoriska riksmuseets pop up-museum i Westfield Mall of Scandinavia.

Pop up-museet i Westfield Mall of Scandinavia. Foto: Charlotte Ek/Naturhistoriska riksmuseet.

Det är fint att se att artikelförfattaren förstått Naturhistoriska riksmuseets historia, den tradition vi kommer ifrån samt det varumärkesarbete som genomförts och som utmynnat i vår position Det forskande museet. Men för att förstå artikeln och därmed bakgrunden till pop-up museet i Westfield Mall of Scandinavia behöver några saker klarläggas:

  • Naturhistoriska riksmuseet stängdes akut i slutet av augusti 2023, från en dag till en annan, med anledning av ett putsnedfall i innertaken. Vi fick således ingen förberedelsetid inför vad som komma skulle.
  • Under hela hösten 2023 var det osäkert hur lång tid åtgärderna skulle ta och när museet skulle kunna återöppna. Planeringshorisonten blev oklar.

Mot den bakgrunden ställde museiledningen och dess medarbetare snabbt om sin verksamhet, men uppdraget att nå fler och nya målgrupper var detsamma. Bland annat genomfördes digitala aktiviteter, vandringar och ett utomhushöstlov. Dessutom arbetade vi uppsökande i samarbete med Stockholms stadsbibliotek på biblioteken i Kista respektive Skärholmen. Där hade vi så kallade Explainer-diskar, bemannade för att dels visa museets samlingar, dels ge en inblick i den forskning som bedrivs på museet. Med kort varsel och liten framförhållning togs nya erbjudanden fram.

Tidigt under hösten fick vi en förfrågan från Westfield Mall of Scandinavia om vi kunde samarbeta på något sätt – de med fungerande och tillgängliga lokaler, vi med en verksamhet utan tak över huvudet. När vi till slut i december fick besked att museets återöppnande skulle anstå till sommaren kunde jag fatta beslut om att starta det för oss helt nya ”projekt pop up-museum”. Efter heroiska insatser från museets medarbetare kunde vi snabbt skapa ett pop up-museum. Pop up-museet innehåller en mini-utställning karaktäriserad av återbruk från det vi kom åt på museet, en aktivitetsdel med möjlighet att sitta ned och skapa, läsa en bok eller se på film om Dino-Doris (en fiktiv dinosaurieforskare baserad på den paleobiologiska forskning museet gör) och en liten butiksdel för att i någon mån kompensera för årets uteblivna intäkter. Pop up-museet har för övrigt fri entré.

Processen har varit snabb, på gränsen till forcerad, men med en tydlig målsättning att åstadkomma något (”göra museum” för att citera Toudert). Vi är glada att längtan till museet finns och hoppas genom denna pop up locka till besök i museet vid Frescati längre fram. Pop up-museet öppnade 1 februari, premiärbesöktes av två klasser från Oxhagsskolan i Akalla och invigdes av Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare för Berättarministeriet.

Precis som författaren skriver så är Naturhistoriska riksmuseet inhyst i en palatsliknande och för ändamålet uppförd byggnad, med sina fördelar och sina nackdelar så här hundra år senare. Toudert skriver också att det knappast finns en sämre plats för ett museum än i ett köpcentrum. Jag säger tvärtom! För gemene man kan en palatsliknande byggnad, utanför stadens centrum, med entréavgift, tyckas ha väl höga trösklar. Forskning kan, men behöver inte, genom sin akademiska karaktär förstärka avstånd. Det är samtidigt viktigare än någonsin att nå ut med framforskad fakta i tider av alternativ fakta. Att möta besökare på flera platser med variation i tilltal och format – som när besökarna i pop up- museet får se filmen med professor Vivi Vajda, paleontolog – gör att forskningen blir tillgänglig.

I pop up-museet får besökarna lära sig om museets ringmärkningsverksamhet. Foto: Charlotte Ek/Naturhistoriska riksmuseet.

Genom att befinna sig på en plats med inga trösklar alls, utan entréavgift och med ett sparsmakat men ändå välfungerande exempel på den verksamhet som bedrivs på museet i form av utställningar, forskning, samlingsvård och publika aktiviteter hoppas vi demontera trösklar, nå fler och nya besökare samt locka till ett besök i museet vid Frescati.

Till dags dato (vecka 5–vecka 10) har pop up-museet besökts av 45 199 personer, vilket kan jämföras med att museet motsvarande period förra året hade 45 746 besökare. I den besöksenkät vi genomför har hittills 15 % svarat att de inte varit på museet, 60 % att intresset för att besöka museet ökat och över 40 % att intresset för jordens och livets utveckling samt miljö, hållbarhet och klimat ökat. I fritextsvaren vi fått kan bland annat följande läsas:

  • Superbra att synas närmare folk.
  • Very thoughtful idea to bring this big theme in here to get connected with more people.
  • Så bra barnen var mycket glada.
  • Jag tyckte att det var kul att få känna på sakerna.

Det är jag mycket nöjd med och dessutom oerhört stolt över de medarbetare som producerat och som bemannar.

Pop up-museet håller öppet till och med den 12 maj. Från den 4 juni välkomnar vi alla besökare till vår ordinarie museibyggnad, då även med en helt ny utställning, Värld av vatten, och den digitalt uppdaterade kupolbiografen Cosmonova. Vi fortsätter att vara ”Det forskande museet” och tror att vi, tillsammans med fler och nya besökare (kanske från pop up-museet), kan fortsätta bidra till visionen om en livskraftig planet.

Gundela Pettersson
Avdelningschef för den publika verksamheten
Naturhistoriska riksmuseet

Om utställningen

Pop up-museum!
Naturhistoriska riksmuseet i Westfield Mall of Scandinavia, Solna

Utställningsperiod: 1 februari 2024–12 maj 2024

Naturhistoriska riksmuseet återöppnar 4 juni 2024

Replik

Åsikten i texten är skribentens egen. Utställningskritik förbehåller sig rätten att korrigera text i efterhand vad gäller språkfel. Övriga rättelser läggs till som kommentar under artikel.