Alla artiklar av Karin Jonsson

Karin Jonsson är tidigare utställningsproducent och vidareutbildar sig för närvarande inom kommunikationsvetenskap. (2022)

4 artiklar

NK:s möbler i långa rader

Utställningen NK:s möbler på Sörmlands museum lyser som starkast när Nyköpingskopplingen får ordentligt med utrymme, menar Karin Jonsson. Den traditionella utställningsformen, med möblerna pedagogiskt men lite tråkigt uppställda i långa rader efter varandra, gör det dock svårt att ryckas med i historien om NK:s möbelverkstäder i Nyköping.