Alla artiklar av Vaike Fors

1 artiklar

Hur äger museiutställningar rum?

Museets rum är mer än bara behållare för ting som arrangerats i utställningar. Rummet spelar också en viktig roll i upplevelsen av museet. Men på vilka sätt ingår rummets design i våra sätt att uppleva och skapa mening av utställningar? Den frågan ville Märit Simonsson besvara i sin doktorsavhandling som hon försvarade i november 2014. Vaike Fors var fakultetsopponent.