Alla artiklar i kategorin: Debatt

Fria utställare sökes

”Boxen på ArkDes är en plattform för snabbt föränderliga, experimentella utställningar. Boxen ger uttryck för alternativa röster att inspirera till diskussioner om arkitektur, design och deras förhållande till samhället genom radikala och lyhörda installationer, evenemang och interaktioner mellan arkitekter, designers och tänkare. ” Detta är museets programförklaring. Boxen öppnades juni 2018. Jag som alltid efterlyst just sådana utrymmen för försöksverksamhet och upptäckte den först i maj 2019.   När jag vandrar runt i Nordiska museets jättestora allmogehall som Artur Hazelius ville fylla med ”folkliga fester” (men som nu hyrs ut till privata fester) letar jag alltid efter den ”öppna verkstad”, där magasinsförtrogna och experimentlystna intendenter får plats att tillsammans med fria kulturarbetare göra utställningar med föremål, bilder, filmer och dokument som nu ligger gömda (och glömda) i magasinsmörkret. I nya konstellationer och ur oväntade perspektiv. Aldrig berättade historier skulle kunna lockas ur museets ålderstigna föremål i korsbefruktningen mellan etnologisk forskning, musik, poesi eller bildkonst – beroende på vilka kulturarbetare man vill samarbeta med. (Att bjuda in bildkonstnärer att ”berätta vad de vill” med föremålen under några …