Alla artiklar i kategorin: Replik på debatt

Replik på Ulf Celén

Konstnären och träbildhuggaren Ulf Celén framhåller i sin debattartikel behovet av kunskapsutbyte mellan museer och yrkeskunniga hantverkare. Som chef för Riksantikvarieämbetets enhet Samlingar och utställningar gläder jag mig åt att detta perspektiv uppmärksammas. Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att främja museers samverkan både med varandra och med omvärlden. En del i detta är att stödja initiativ, exempelvis nätverk, som ökar det tvärsektoriella utbytet. Som ett av många exempel kan nämnas att Riksantikvarieämbetet ingår i styrguppen för Hantverkslaboratoriet, ett nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk. Museerna i Sverige är många, där hittar vi både de stora statliga museerna och de små ideellt drivna. Förutsättningarna för dem är väldigt olika, gemensamt är ändå att de arbetar med dokumentation och publik verksamhet.   Runt om i landet används flera metoder för dokumentation av kunskap knuten till föremål. Det kan exempelvis vara film och ljud för att beskriva tillverkningsprocesser. De digitala möjligheterna ger även möjlighet till att skörda stora mängder texter som behandlar en viss föremålstyp. Det finns även exempel på museer som arbetar genom att låta medborgarna medverka i kunskapsinsamlingen via …