UEForum #2 2016

8 artiklar

Plats för alla på museet

Sveriges museer arbetar sedan länge med att förbättra tillgängligheten. Men hur ser det ut med representationen inom utställningsverksamheten? Vems historia berättas och vilka erfarenheter skildras? Hur görs urval i samlingarna och vilka perspektiv lyfts fram? Sofie Collin har läst Bredda mångfalden.

Stilen och lyckan på svenska

När vi talar om den typiskt svenska inredningsstilen brukar vi mena något luftigt, ljust och minimalistiskt. Så ser dock inte alla svenska hem ut, varken i dag eller för hundra år sedan. Johannes Soldal har varit på Hallwylska och sett två konkurrerande stilideal gå i närkamp med varandra. Men var finns huvudlinjen i utställningen? undrar han.

Med hjärta för människokroppen

Vid flera tillfällen har UEForum fått tips om Livets museum, ett medicinhistoriskt museum i Lund som tydligen ska vara något alldeles extra. När Pia Cederholm nyligen råkade befinna sig i Lund såg hon ett tillfälle att besöka museet mellan ett möte och en flygbuss, ifall någon på museet kunde tänka sig att öppna bara för henne? Jadå, det gick att ordna.

Kultur och kunskap blir bara lek

Ryms Alltet på Världskulturmuseet? Varför måste man ta av sig skorna? Upphör tankeverksamheten om ingenting bjuder motstånd? Agneta Sommansson och Ulla Arnell fortsätter sin undersökning av hur utställningar påverkas när museerna gör sitt yttersta för att passa en ung publik. Den här gången har de kommit fram till en korsväg och möjligen även ett vändkors.