Allt om Verket

1 artiklar

Ett järnrikt och dramatiskt verk

När det övergivna och K-märkta järnverket i Avesta varsamt började renoveras under 1980-talet var uppdraget att, utan att förstöra byggnadens karaktär, skapa en plats för en interaktiv historieskrivning av järnets framställning. Ewa Wadell har varit i Avesta för att se hur man gjort för att levandegöra en gammal miljö för unga besökare.