Människan i Linnés trädgård

Göteborgs Stadsmuseum 
Projektledare: Mats Sjölin
Formgivare: Feri Fazeli
Papier maché skulpturer: Eliana Borozanov
Pågår till 10 januari 2008


I Göteborg har Stadsmuseet, Sjöhistoriska museet, Naturhistoriska museet och Svenska Ostindiska Companiet AB samt Botaniska trädgården hyllat Linné i utställningens form. Vår recensent Hjördis Kristenson har tittat extra noga på Människan i Linnés trädgård. Samtliga bilder är från denna utställning.

Linnéåret går in i hösten, med andra former och färger, is och snö. Årstiderna tecknas på olika sätt: ett vissnat löv, en naken kvist betyder nya upplevelser.
Mångfald har präglat firandet av Linné, 300 år efter hans födelse. Några platser är självklara, som Råshult, födelseorten, Lund där han tillbringade en kort tid som student, Uppsala, som hans ägnade sin vetenskapliga gärning. Men Linnés resor förde honom till snart sagt alla delar av vårt land, och på de mest oväntade ställen har han gjort sig påmind.*

I London, med ärevördiga Linnéan Society, var hyllningen given. Mest åskådlig var trädgården på Chelsea Flower Show, en skapelse av landskapsarkitekten Ulf Nordfjell. Detta konstverk, kallat En hyllning till Linné tog i somras form på nytt i Botaniska trädgården i Göteborg, och kommer att möta besökaren även under 2008. I ett koncentrat har Nordfjell tolkat svenskheten – och Linné. Bilden är abstrakt, om nu ett smultronstånd, den ranka linnean, mossa, gran och sten, svart vatten, en timmerstuga, ett sparsmakat urval av blommor kan karakteriseras på detta sätt. Fantasin sätts i rörelse; den raka linjen, horisontaler och vertikaler, dominerar. Även stugan är blott en skiva. Det rör sig om minimalism när den är som mest utsökt. Slösande frodighet får man söka på annat håll.

Människan i Linnés trädgård är producerad av Göteborgs stadsmuseum. Iscensättningen är sådan att begrepp som minimalism och abstraktion kan tillämpas med än större rätt här. Ett avlångt rum – avskalat och vitt – bildar tre åtskilda utrymmen, där huvudaxeln leder fram mot en dagsljusbelyst avdelning. Vad som måste uppfattas som ståndare och pistiller täcker här golvet, sammanbundna till spröda kronor, ingen den andra lik, men alla värdiga att kröna en blomsterkung. Närmare än så kommer man i denna utställning inte växtriket. Människan står i centrum, vilket framgår av titeln.

På väggarna kan man läsa citat ur Linnés verk – ett urval gjort av professorerna Gunnar Broberg och Nils Uddenberg – en väg till förståelse av 1700-talets vetenskapliga tänkande, underförstått Linnés. Liksom växtriket sorterades även Homo Sapiens i fem kategorier; här utgick Linné från de olika världsdelarnas befolkning, vilket bland annat gestaltas med hjälp av huvuden av afrikaner, indianer, kineser, peruaner, ja även en same och Napoleon(!). En rasbiologisk underton kan spåras.

Av en utställningsbesökare krävs tid, inlevelse och engagemang. En avdelning presenterar stora porträtt av nutida män och kvinnor från världens alla hörn. På ett sinnrikt sätt (men svårt att beskriva i text) låter utställningsproducenten oss uppleva hur ögon, näsa och mun i ultra rapid växlar över från ett ansikte till ett annat, allt i akt och mening att visa nyansernas subtilitet och vad som förenar oss. Låt oss hoppas att Linné skulle godkänt denna installation.

Recension: 071101
Text: Hjördis Kristenson, konst- och arkitekturhistoriker
Bilder: Rodolfo Castex