Europas bästa utställningar?

Szenografie in Museen und Austellungen I och II,
DASA (Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedicin)
Klartext Verlag Essen 2004 och 2006

I Dortmund i Tyskland finns en originell institution Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedicin, förkortat DASA, som visserligen ägnar sig åt yrkesmedicin och arbetarskydd i första hand men som insett att utställningen är ett utmärkt medium för information om och propaganda för en mänsklig arbetsmiljö. DASA producerar egna konstnärligt avancerade utställningar och inbjuder med jämna mellanrum till internationella seminarier för utställningsscenografi. Man använder ordet scenografi för att markera att utställningen är ett konstnärligt medium.

Till seminarierna kommer arkitekter, museichefer, konstnärer, medieforskare, utställningsproducenter och projektledare. Alla talar de i egen sak. Ändå är deras framställningar ofta intressanta, kan jag säga utan att ha varit där. Föredragen samlas nämligen i bokform, två volymer har redan kommit ut och en tredje lär vara på väg.

I Scenografie in Austellungen und Museen dominerar utställningar som är tekniktäta. Kapitlet Hybrida rum är omfattande och många artiklar handlar om möten mellan verkliga och virtuella rum. Texterna som kan vara både filosofiska, museologiska, arkitekturteoretiska eller enkelt informerande, är illustrerade med sammanlagt över ett tusen bilder – i färg givetvis!Om det är Europas bästa museiutställningar som här presenteras, kan inte jag avgöra men de visar på enormt intresse för mediet från museernas sida och en stark vilja att utveckla det. Skaffa gärna boken innan ni åker på museiresa i Europa, eller köp den för konsultation vid kommande utställningsbyggen.

Eva Persson
060629