Konsten och möjligheten att kritisera en utställning

Flera personer som UEforum haft kontakt med vill lära sig recensera och kritiskt reflektera kring utställningar. Får vi pengar vi sökt från Framtidens kultur, kommer vi att ordna distanskurs på nätet i utställningskritik.

En utställningsrecension oavsett det gäller en konstutställning eller en ämnesbaserad museiutställning bör, enligt experterna, bestå av tre huvudmoment. Redovisning, så objektiv som möjligt, av utställningens innehåll och – vill vi tillägga – gestaltningsform. Analys av utställningen utifrån något perspektiv, politiskt, estetiskt, historiskt eller från annan, kanske dagsaktuell, infallsvinkel. Värdering, det vill säga ett personligt omdöme, som ju mer underbyggt det är desto intressantare för läsaren.

Omvärldsanalys behöver historiskt perspektiv. Herbert Bayers principskiss till en utställning för Byggnadsarbetarnas fackförening i Berlin 1931. © Herbert Beyer Estate. Ur The Power of display, som recenseras under Litteratur.

En bra analys och meningsfull värdering kräver kunskap i utställningshistoria, intresse för utställningsteori samt överblick över mediets samtida utveckling i och utanför Europa. Inget av detta är lättillgänglig kunskap och erfarenhet på den kulturella arenan i Sverige. Aspekter på svensk utställningshistoria publiceras på museologiska och kulturvetenskapliga institutioner liksom av flitiga Tema Q vid Linköpings universitet. Men det estetiska perspektivet saknas och något översiktsverk över museiutställningens historia i Sverige tycks inte vara aktuellt att skriva någonstans. På tidningarnas kultursidor har museiutställningen, med rätt eller orätt, ingen hög status. Endast Svenska Dagbladet bevakar stockholmsmuseerna regelbundet. Nya bas- och tillfälliga utställningar runt om i landet, ofta bättre och charmfullare än dem man ser i Stockholm, har inte en chans, tycks det, att få den kritik de är värda.

Det är ytterst sällsynt att vi i svensk press kan ta del av utställningsutvecklingen på kontinenten, i England och USA. Eftersom vi saknar museitidning (förmodligen är vi ensamma i Europa om detta), är UEForum.se idag enda informationskanalen till den, rätt rikhaltiga, litteratur som publiceras utanför Sverige.

Riksutställningar skall på Gotland kompensera sin förvisning från huvudstaden genom att tillsätta en ”omvärldsredaktör”, som till sin redaktion kommer att ”knyta ett antal korrespondenter som analyserar, recenserar och lyfter fram goda exempel”. Många utställningsintresserade i landet har uttryckt sin glädje över en sån virtuell mötesplats. Högst begripligt – men. Kan en statlig utställningsmyndighet recensera andra utställningsinstitutioners utställningar? Och var publiceras kritiken av Riksutställningar produktioner?

Under UEforums första år har Jane Karlsson och Emma Göransson skrivit recensioner från utställningar i Stockholm. Vi välkomnar fler kritiker, framförallt sådana som kan bevaka Sverige utanför huvudstaden.

060818
Eva Persson