Norrywood

Norrköping som utopi

NORRYWOOD – SOM STADEN KUNDE VARIT 
Norrköpings stadsmuseum
060923 -070114
Producenter & formgivare:
Peder Broberg och Thomas Johansson

Norrywood föddes av en ren tillfällighet, en dag då jag i förbifarten hörde talas om en av Norrköpings tidigare turistchefer som velat bygga ett Eiffeltorn i Motala Ström. Idén lät samtidigt galen, fantastisk och intressant. Dessutom fanns här ett utställningsämne, om bara staden förfogade över fler liknande projekt. På en och samma dag, efter ett besök hos stadsplaneenheten, hemma hos en pensionerad stadsarkitekt och på Norrköpings stadsmuseum, blev jag över tiotalet ej genomförda byggnads– och stadsplaneprojekt rikare.

Hösten 2005 inledde min studiekamrat och kollega Thomas Johansson och jag ett samarbete med Norrköpings stadsmuseum.Vi gjorde en förstudie som bland annat innebar research på Norrköpings stadsarkiv. Efter många tips från deras personal, månader av sökande i tidningslägg och ritningssamlingar kunde vi slutligen gallra ut tretton visioner som vi ville visa i utställningen. Samtidigt läste vi böcker i arkitekturhistoria och studerade olika teori- bildningar kring stadsplanering.

Vi har velat visa ett Norrköping som det kunde ha blivit, ett Norrköping som invånarna inte känt till och som kunde ha förändrat stadens karaktär. Den vita och blåa färgen i utställ-ningssalen står för drömmar och visioner. Besökaren ska kliva in i en annan stad och bli uppriktigt förvånad och lite frustrerad över att vissa av idéerna inte förverkligats. Därför har vi också satsat på stor skala och flera medier för att påverka besökarens sinnen.

Våra mer avancerade idéer, som den interaktiva delen och 3D-retuscherade foton, har kunnat förverkligas genom goda samarbeten med medietekniker vid Linköpings universitet/Campus Norrköping.

Peder Broberg och Thomas Johansson genomförde utställningen som del av sitt magisterarbete i KSM vid Linköpings universitet Campus Norrköping. 
Handledare: Lars Bergwall. Utställningen är en samproduktion med Norrköpings Stadsmuseum.
Projektledare: Hanna Gruffman. Utställningsansvarig: Anders Karlin.
Katalog på 30 sidor finns att köpa.