Museumsnytt

Tidskriften Museumsnytt bevakar den norska museisektorn med syfte att ge kunskap och inspiration till såväl museipersonal som politiker och museibesökare. Den ges ut av ABM media AS – som även ger ut tidskriften Bog og bibliotek – och går ut till alla medlemmar av Museumsförbundet.

I somras efterträddes redaktören Inger Anne Hovland av Signy Norendal. Norendal har en bakgrund inom Museumsförbundet och står, tillsammans med medlemmar i redaktionsrådet, bakom en stor del av tidskriftens innehåll. Övriga skribenter är i regel forskare och/eller yrkesverksamma inom museisektorn.

I samband med utgivningen av nr. 2009:1 har Museumsnytt fått en ordentlig ansiktslyftning i både form och funktion. Papperstidningen, som utkommer med 5 nr/år, kompletteras numer av en frekvent uppdaterad hemsida där läsaren kan ta del av dagsaktuella nyheter. Det går även att läsa 2009:1 på den användarvänliga och strukturerade hemsidan. Till höger finns ett nyhetsflöde och till vänster finns menyn. Under fliken anmaeldelser – recensioner – finns underrubriker såsom utställningar, litteratur och webbsidor. Under fliken meninger – yttranden – finns debattinlägg och svar på tal. En av redaktionens målsättningar med hemsidan är att den, med sitt obegränsade utrymme för insänt material, ska främja en mer aktiv debatt. På sikt kommer även ett arkiv att läggas ut.

Tidskriften belyser museisektorn på bred front och har även ett starkt ABM-perspektiv. Kulturpolitiska och arbetsrelaterade frågor delar plats med utställningsreportage och litteraturrecensioner. En nyhet för år 2009 är en serie recensioner av olika museers hemsidor. Först ut att läggas under luppen är Norsk Folkemuseums hemsida, som analyserats av informationsarkitekten Anne Zanussi.

Vandringsutställningen Nätter av ljus - dagar av mörker.
Vandringsutställningen Nätter av ljus – dagar av mörker.

Ett av de fem tidskriftsnummer som ges ut varje år är ett dubbelnummer. Nummer 2008:5/6, ägnas åt Charles Darwin inför hans stundande jubileumsår. Nästan tjugo sidor är fyllda med illustrerade artiklar på temat, författade av främst forskare men även av representanter för Naturhistorisk museum i Oslo. I övrigt bjuder numret på två utställningsreportage. Projektet och vandringsutställningen ”Nätter av ljus – dagar av mörker” om livet på Nordkalotten, är ett samarbete mellan nordiska museer och valdes till Årets nordiska utställning år 2006 – 2008. Genom konst, kulturhistoria och naturvetenskap förmedlas kunskap om- och upplevelser av ljus och mörker och hur ljusförhållandena påverkar människan och naturen på Nordkalotten. Det andra utställningsreportaget belyser den nya forntidsutställningen på Nationalmuseum i Köpenhamn. Dess föregångare var en av de äldsta i Europa och innehöll så mycket text att det skulle ta besökaren 18(!) timmar att hinna läsa allt. I den nya utställningen tar det betydligt kortare tid – det är tänkt att besökaren ska kunna få en känsla för Danmarks forntid på blott en timme.

Det ska bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen av tidskriftens hemsida. Den har potential att bli en stor resurs, å ena sidan tack vare inriktningen mot dagsfärska nyheter, men också med det tidskriftsarkiv som så småningom kommer att läggas ut. Något jag saknar är dock en separat förteckning över aktuella norska utställningar.

En helårsprenumeration på Museumsnytt kostar 200 norska kronor.
Kontakt post@museumsnytt.no
www.museumsnytt.no

Text: Ingrid Miljand
Redaktionsassistent UEForum.se

Ingrid Miljand är antikvarie på Sveriges fängelsemuseum i Gävle.