Litteraturlista 0904

Litteraturlista till Synpunkten Ord som distanserar, ord som skapar närvaro

How to make a rotten exhibition
Text och idé: Jan Hjort Teckningar: Marianne Flink, Bodil Göransson Ingela Olsson, Riksutställningar 1971
 
Smaka på orden – Om texter i utställningar
Björn Ed, Margareta Ekarv, Elisabet Olofsson, Carlssons 1991
 
Walter Benjamins ord är citerade ur Victor Nielsens artikel i
Museumsmagasinet 34 (mars 1986,) Det svunde er skönt. Det skönne er försvundet.
Et bidrag till museets filosofi