Alla artiklar av Thomas Tidholm

6 artiklar

Den mänskliga resan

Naturhistoriska riksmuseet, StockholmBasutställning invigd 2008, pågår tillsvidareProjektledare: Christina Ritzl (NRM) Formgivning: Kerstin Olsson, Karin Ahlgren(Ahlgren Edblom arkitekter)Innehållsansvarig: Lars Werdelin (NRM)Innehåll/Pedagogik: Susanna …

Sápmi

När man kommer upp i utställningen på museets tredje våning måste man genast stanna upp och försöka förstå vad det är man ser. Över ett antal mörka ytor som försvinner i fjärran syns hundratals små krökta glasstavar som alla lyser intensivt. Min första associaton var någonting med tandläkare. Men det visar sig vara själva ljussättningen. Under stavarna ligger i sina fack de samiska föremålen, vart och ett belyst av upp till fyra stavar. Från sidan syns ingenting annat än lysande stavar. Man måste stå lutad rakt över bordsytorna, montrarna, för att alls se vad det är som visas.