Alla artiklar i UEForum 2007

26 artiklar

Kaos von Linné

Nyrenoverade Fornsalen i Visby invigdes den 16 juni i år med pompa och ståtlig kronprinsessa, samt inte mindre än dubbla utställningar* om Sveriges mest uppmärksammade 300-åring.

Den nya entrén leder genom innergården, och på så sätt har Fornsalen fått ett lugnt rum som välkomnar sina besökare och vidgar museet. Det omfamnande entrérummet är som gjort för att samla grupper av besökare över en bit mat eller inför en konsertkväll, vare sig man firar medeltidsvecka eller inte.

Sápmi

När man kommer upp i utställningen på museets tredje våning måste man genast stanna upp och försöka förstå vad det är man ser. Över ett antal mörka ytor som försvinner i fjärran syns hundratals små krökta glasstavar som alla lyser intensivt. Min första associaton var någonting med tandläkare. Men det visar sig vara själva ljussättningen. Under stavarna ligger i sina fack de samiska föremålen, vart och ett belyst av upp till fyra stavar. Från sidan syns ingenting annat än lysande stavar. Man måste stå lutad rakt över bordsytorna, montrarna, för att alls se vad det är som visas.

Hem/hemlöshet 07/08

Fokus i utställningen Hem/Hemlöshet 07/08 ligger inte på de hemlösa utan hemlöshet som ett socialt fenomen. Utställningen vill bredda diskussionen om hemlöshet genom att koppla samman fenomenet med heminredning, sociala rättigheter och existentiell rotlöshet. Det är både inspirerande och viktigt att museet väljer att gestalta ett ämne så att det berör oss alla på ett eller annat sätt. Jag går till utställningen med nyfikenhet!

Texter om utställningstexter

Texterna är ofta ett problematiskt inslag i en utställningsproduktion, det är min erfarenhet. De hamnar i regel längst ner på ”att göra-listan”. Dessutom blir texterna inte sällan resultatet av kompromisser mellan olika medarbetare i produktionen, exempelvis de som vill berätta allt i texterna och de som hävdar att skyltar med för mycket text i regel inte blir lästa alls. Ett av problemen ligger i att utställningstexten sällan lyfts fram som egen genre som man behöver behärska. Däri har de som ägnar dem en närmare analys en viktig uppgift.

Sociala utställningar i fronten för en ny tid

Länge har mediehistoria betytt historien om 1900-talets massmedier, som press, radio, tv och film. Men så är det inte längre. Antologin 1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen är en omfattande och banbrytande bok på nära 400 sidor med intentioner att finna nya sätt att se på mediehistorien utifrån kulturhistoriska perspektiv. Genom studier av Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 införlivar författarna ett helt nytt historiskt medielandskap.