El Lissitzky – mångsidig konstnär

EL LISSITZKY
architect, painter, photographer, typographer
är en stor och rikt illustrerad katalog till en vandringsutställning 
med anledning av hundraårsminnet av El Lissitskys födelse1990
Municipal Van Abbemuseum, Eindhoven
ISBN 90-70149-28-1

El Lissitzky föddes 1890 i Pochinok i Ryssland, nära Smolensk och Vitebsk, alltså i områden med en stor judisk befolkning, som vid denna tid började odla sitt judiska arv, en kulturell förnyelserörelse som Lissitzky – tillsammans med bland andra Chagall- bidrog till inom bildområdet. Det blev dock mötet med Kasimir Malevichs suprematism1919 som kom att avgöra Lissitzys fortsatta karriär som målare.
Lissitzky påbörjade en arkitektutbildning i Ryssland, men begav sig snart utomlands. Från 1909 till första världskrigets utbrott 1914 vistades han i Europa och examinaredes som arkitekt i Darmstadt. Hemkommen till Ryssland diplomerades han som arkitekt i Moskva och arbetade som assistent till olika arkitekter. 
El Lissitzky utsågs till ledare (1921) för arkitektursektionen vid Vkhutemas, Sovjets motsvarighet till tyska Bauhausskolan, men erhöll aldrig några bygguppdrag. Hans starka intresse inte bara för fabrikers och bostadshus funktion utan också deras estetiska utformning uppskattades inte av ledande ideologer. 

Självporträtt

Sina mest experimentella och revolutionerande arbeten genomförde han förutom som måleri inom typografi, fotografi och som konstnärligt ansvarig för Sovjetunionens internationella propagandautställningar. Han utnämndesa till chefsarkitekt för den ena efter den andra av de internationella utställningar som den unga sovjetrepubliken deltog i i Europa, främst Tyskland under slutet av 1920- och början av 30-talen. Särskilt den sovjetiska paviljongen i den Internationella Pressutställningen i Köln 1928 väckte uppseende bland avantgardet och blev stilbildande i Europa. Han ansvarade även för inhemska propagandautställningar och fick känna av allt större inskränkningar på det konstnärliga området. El Lissitzky förblev lojal med Stalin och 1938 ritade han för en utställning om sovjeteiskt jordbruk präglad av den klassisistiska arkitektur som han ”dundrat” mot under hela sin tidigare karriär. Han led sedan sin ungdom av turberkulos och dog 1941 – in i det sista verksam med propogandaaffischer för kriget mot nazisterna.

Läs även om Lissitzkys utställningar här

Mars 2007 
Bild och texturval: Eva Persson