Alla artiklar av Ann Kristin Carlström

Ann Kristin Carlström är Fil. Dr i etnologi. Hon var forskningschef på Arbetets museum 2000-2007 och är från 1 september 2007 chef för Skoklosters slott. (2007)

1 artiklar

Sociala utställningar i fronten för en ny tid

Länge har mediehistoria betytt historien om 1900-talets massmedier, som press, radio, tv och film. Men så är det inte längre. Antologin 1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen är en omfattande och banbrytande bok på nära 400 sidor med intentioner att finna nya sätt att se på mediehistorien utifrån kulturhistoriska perspektiv. Genom studier av Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 införlivar författarna ett helt nytt historiskt medielandskap.