Alla artiklar av Katarina Przybyl

2 artiklar

Texter om utställningstexter

Texterna är ofta ett problematiskt inslag i en utställningsproduktion, det är min erfarenhet. De hamnar i regel längst ner på ”att göra-listan”. Dessutom blir texterna inte sällan resultatet av kompromisser mellan olika medarbetare i produktionen, exempelvis de som vill berätta allt i texterna och de som hävdar att skyltar med för mycket text i regel inte blir lästa alls. Ett av problemen ligger i att utställningstexten sällan lyfts fram som egen genre som man behöver behärska. Däri har de som ägnar dem en närmare analys en viktig uppgift.