Alla artiklar i UEForum #2 2011

11 artiklar

Klädd som en karl

Recension

Dandy, Nordiska museet 101022–110501Producent: Amanda CreutzerFormgivare: Form Us With LoveSakkunnig: Elin von Unge Män i baddräkt, Nordiska museet 110125–110918Producent: Rose-Marie …

Vem är rädd för vodoudockan?

Recension

Vodou, vandringsutställning från Musée d´Ethnographie, GenèveEtnografiska museet, Stockholm110212–110821 Projektledare: Clas GüntherFormgivare: Dick de Jong Faktagranskare: Michael Barrett Somliga utställningar visar sig …